Wszyscy jesteśmy w sieci

Za nami oszczędzasz czas! JEDEN PROGRAM DO WSZYSTKIEGO!

Nawiązując współpracę włączamy naszych Partnerów do naszej wewnętrznej sieci, udostępniając oprogramowanie, które pozwala na:

  •  zamówienia wkładek indywidualnych oraz asortymentu pomocniczego,
  • rejestrację Pacjentów,
  • prowadzenie bazy danych Pacjentów,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej,
  • komunikację z zespołem PODOLOGIA.pl, aby otrzymać wsparcie merytoryczne, organizacyjne i marketingowe.

Przesyłanie wyników badań – TO PROSTE!

Podczas szkolenia uczymy Partnerów jak projektować wkładki indywidualne, odciążenia oraz zindywidualizowane obuwie. Otrzymane wyniki badań wraz projekty przesyłane do nas za pomocą naszego programu nawet w trakcie przyjęcia Pacjenta, dzięki czemu na bieżąco realizujemy zamówienia, analizujemy wyniki, dając możliwość konsultacji medycznych i wparcia merytorycznego.

DOŁĄCZ DO NASZEJ SIECI!