Gabinet diagnostyki funkcjonalnej

PODOLOGIA.pl oferuje Państwu dwa systemy współpracy w zakresie gabinetu komputerowej diagnostyki posturograficznej:

SYSTEM PARTNERSKI

 • oprogramowanie BIOMECH STUDIO do obsługi urządzeń i szczegółowej analizy wyników badań,
 • szkolenie z zakresu komputerowej diagnostyki funkcjonalnej wraz z komputerową obiektywną analizą postępów w rehabilitacji Pacjenta realizowana za pomocą  systemu WIWA ® Science:
 1. pomiary ruchomości w stawach oraz funkcjonowania mięśni szkieletowych, wraz z oceną kompensacji,
 2. płynność ruchu, czas wykonywania ruchu,
 3. pomiary goniometryczne (zakres ruchów),
 4. kompleksowa ocena pracy mięśni,
 5. sprawdzenie skuteczności zaopatrzenia ortopedycznego (wkładki ortopedyczne, protezy, itp.),
 6. ocena ryzyka upadków (w szczególności u osób starszych oraz z zaburzeniami równowagi),
 7. analiza postępów w aktywności (zastosowanie do celów treningowych-> PATRZ GABINET TRENERA PERSONALNEGO).
 • szkolenie z zakresu pedobarografii, wraz z możliwością nawiązania współpracy w zakresie wykonywania indywidualnych wkładek ortopedycznych i profilaktycznych oraz obuwia profilaktyczno-korekcyjnego z możliwością indywidualizacji,, z korzystnymi dla naszych Klientów warunkami rabatowymi (nieobowiązkowo)
 • możliwość zamawiania produktów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla Pacjentów.

W tym systemie  partnerskim Partner ponosi tylko koszt zakupu sprzętu, pracuje pod własnym brandingiem, jednocześnie zamawiając produkty bez konieczności inwestowania w stoki magazynowe.

SYSTEM PARTNERSKI W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ może łączyć się z systemem franczyzowym oferowanym przez PODOLOGIA.pl i tworzyć z nimi integralną całość, jako poszerzona oferta placówki Partnera.

WIWA ® Science dostępne pakiety

(szczegółowy opis pakietów i protokołów znajdziesz w zakładce WYPOSAŻENIE TWOJEGO GABINETU)

ZESTAWY WIVA® Science Cena netto zł Cena brutto zł VAT
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY WIWA 4 500 5 535 23%
PROTOKÓŁ WIWA ® MOB 9 000 11 070 23%
PROTOKÓŁ WIWA ® REHAB 10 000 12 300 23%
PROTOKÓŁ WIWA ®TEAM 9 000 11 070 23%
PROTOKÓŁ WIWA ® PHISIO 10 000 12 300 23%