Testy funkcjonalne aparatu ruchu

Okiem fizjoterapeuty

WIVA® Science – to obiektywne badania z zastosowaniem czujnika sensomotorycznego, wspomagane technikami komputerowymi, które znalazły zastosowanie w procesie:

  • REHABILITACJI22
  1. analiza chodu i biegu po urazach, kontuzjach, w problemach neurologicznych (porażenia, niedowłady), oraz po zabiegach operacyjnych mających wpływ na dysfunkcje aparatu ruchu (np. mastektomia, operacje kręgosłupa, hallux’a, itp.), w tym ocena ryzyka upadków,
  2. pomiary zakresu ruchomości stawów, funkcjonalności mięśni,
  3. monitorowanie poprawności zastosowania zaopatrzenia ortopedycznego (protezy, wkładki indywidualne itp.).
  4. obiektywna analiza postępów w rehabilitacji.

TRENINGU PERSONALNEGOpower_02

  1. analiza CARDIO (bieg, chód),
  2. analiza SIŁY (ćwiczenia siłowe),
  3. optymalizacja treningu, poprzez możliwość analizy postępów oraz kontroli czucia mięśniowego i kompensacji  (włączania innych grup mięśniowych w wykonywanym ćwiczeniu),
  4. monitoring możliwości sportowych, poprzez analizę ruchów skrętnych i skocznych.