Diagnostyka komputerowa stóp

„WYBIERZ METODĘ DIAGNOSTYCZNĄ – MY POKAŻEMY CI JAK INTERPRETOWAĆ WYNIK DO POTRZEB REHABILITACJI – LECZENIA – ROZWIĄZAŃ ORTOPODOLOGICZNYCH”

MODUŁ I: DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA STÓPScanner2d_1
– EFEKT: WYKONUJESZ BADANIA – INTERPRETUJESZ WYNIKI

dostępne rozwiązania: badania na Twoim sprzęcie, podoskopowe, podoskaner 2D, platforma pedobarograficzna (podobaroskop), podstawowe testy funkcjonalne

PO SZKOLENIU: oceniasz dysfunkcje i schorzenia kończyn dolnych, rozkład obciążeń, stabilometrię - - planujesz terapię i rehabilitację na podstawie uzyskanych wyników.

W razie potrzeby konsultujesz przypadek Pacjenta z naszymi doradcami.biomec-static2

Rekomendowana cena badania w Twoim gabinecie – 80zł

DLA KOGO:
fizjoterapeuci, podolodzy, lekarze (ortopedia, neurologia, diabetologia, neurochirurgia, chirurgia), trenerzy personalni, dietetycy, osoby związane z branżą zaopatrzenia medycznego (w szczególności ortopedycznego)

Zakres tematyczny:

  • Anatomia i biomechanika stóp
  • Metody diagnostyczne w rozpoznawaniu dysfunkcji stóp i kończyn dolnych
  • Profilaktyka i pielęgnacja stóp
  • Zasady działania i obsługi urządzeń do komputerowego badania stóp: PodoScanu 2D, podobaroskopu E.P.S./R1 oraz platformy M.P.S.
  • Analiza rozkładu obciążeń na podeszwowej stronie stopy podczas stania i chodu
  • Zastosowanie wyników komputerowego badania stóp do identyfikacji dysfunkcji narządu ruchu oraz doboru rozwiązań korygujących i profilaktycznych
  • Badania stóp i kończyny dolnych z zastosowaniem urządzeń tradycyjnych oraz komputerowych (warsztat)

Cena kursu:
1000 zł
ŁĄCZ MODUŁY – REDUKUJ KOSZTY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czas trwania:
8 h

Ilość miejsc:
1 – 10

Informacje dodatkowe:
Cena kursu obejmuje kompendium wiedzy w zakresie budowy, biomechaniki i diagnostyki dysfunkcji stóp, instrukcję obsługi programu BIOMECH STUDIO oraz kartę badania pacjenta w wersji cyfrowej. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).