Dietetyka i trening personalny w gabinecie medycznym

Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki sprawności fizycznej oraz rozpoznawania potrzeby pomocy specjalisty biomedycyny sportowej lub specjalisty promocji zdrowego trybu życia.

Grupy docelowe:

  • osoby mające kontakt z pacjentami potrzebującymi porady specjalisty sportowej biomedycyny lub promocji zdrowego trybu życia.
  • absolwenci i studenci szkół medycznych i kultury fizycznej, w szczególności o specjalizacji dietetyka, technologia żywienia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne.
  • lekarze, m.in. dietetycy, diabetolodzy, kardiolodzy, pulmonolodzy, flebolodzy, chirurdzy naczyniowi, dermatolodzy, itp.
  • osoby prowadzące czynną praktykę w zakresie gabinetów dietetycznych, treningu personalnego oraz promocji zdrowego trybu życia.

Zakres tematyczny:

  • Przyjęcie pacjenta, wywiad medyczny, karty badań, zagadnienia związane z oceną sprawności fizycznej pacjenta
  • Metody badania składu ciała, analiza składu ciała, pomiar podskórnej tkanki tłuszczowej
  • Wydolność organizmu, testy wydolnościowe, określanie maksymalnego tętna, określanie progu beztlenowego
  • Testy nietolerancji żywieniowych (ocena, wdrożenie wyników do planu żywieniowego)
  • Testy siły mięśniowej, testy zakresu ruchu w stawach
  • Produkty i usługi w gabinecie dietetyka i trenera personalnego

Cena kursu:
skontaktuj się z nami

Czas trwania:
ok. 8 h

Ilość miejsc: 4

Informacje dodatkowe:
Cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe (skrypt). Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.