Podometrysta

4Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania dostępnych narzędzi diagnostycznych do właściwego doboru wyposażenia ortopedycznego w profilaktyce oraz rehabilitacji stóp i kończyn dolnych.

Grupy docelowe:
Podolodzy, fizjoterapeuci, kosmetyczki, studenci fizjoterapii, rehabilitacji, kosmetologii, osoby związane z branżą zaopatrzenia medycznego (w szczególności ortopedycznego).

Zakres tematyczny:

  • Podstawowe wady stóp i kończyn dolnych
  • Zasady doboru wyposażenia ortopedycznego w zależności od dysfunkcji w obrębie aparatu ruchu
  • Analiza rozkładu obciążeń na podeszwowej stronie stopy podczas stania i chodu
  • Prawidłowe wykonywanie pomiarów w obrębie kończyn dolnych podczas doboru indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego
  • Dostępne narzędzia terapeutyczne wspomagające proces rehabilitacji
  • Wskazania i przeciwwskazania w stosowaniu obuwia specjalnego
  • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne w rehabilitacji stóp i kończyn dolnych

Cena kursu:
skontaktuj się z nami

Czas trwania:
ok. 6 h

Ilość miejsc:
1 – 10

Informacje dodatkowe:
Cena kursu obejmuje materiał