Rehabilitacja w pracy podologa

„DZIAŁAJ NA PRZYCZYNY ZMIAN PODOLOGICZNYCH – NIE TYLKO NA ICH OBJAWY”

REHABILITACJA W PRACY PODOLOGA rehabilitacja

EFEKT: rozpoznajesz wady kończyn dolnych w oparciu o tradycyjne testy funkcjonalne, za pomocą ćwiczeń oraz wybranych technik manualnych wzmacniasz i rozluźniasz struktury stóp i kończyn dolnych, przeciwdziałasz wadom, blokadom, przykurczom – ELIMINUJESZ BÓL

PO SZKOLENIU: usługi terapii stóp i kończyn dolnych dla twoich pacjentów, indywidualne zestawy ćwiczeń na konkretne schorzenia stóp

REKOMENDOWANA CENA:

– ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH – 60zł / 0,5 h

– INDYWIDUALNYCH ZESTAWÓW ĆWICZEŃ – 50 zł.

DLA KOGO:

fizjoterapeuci, podolodzy, refleksolodzy, masażyści

Zakres tematyczny:

    • Współpraca z zespołem medycznym w podologii – czyli podologia w ujęciu holistycznym, profilaktyka aparatu ruchu w gabinecie ortopodologicznym,
    • Anatomia i biomechanika stopy,
    • Testy funkcjonalne w pracy podologa (testy jakie należy wykonać w procesie zaopatrzenia ortopodologicznego),
    • Rehabilitacja wad stóp i kończyn dolnych,

– Ćwiczenia stóp i postury, które może zalecić podolog,
– Terapia manualna stóp i kończyn dolnych którą może wykonać podolog.

Cena kursu:
1000 zł

ŁĄCZ MODUŁY – REDUKUJ KOSZTY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czas trwania:
8 h

Ilość miejsc:
1 – 10

Informacje dodatkowe:
Cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe (skrypt). Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).