Sprzęt gabinetu trenera personalnego

 1. CZUJNIKI SENSOMOTORYCZNE WIWA ® Science

Ze względu na profil naszej firmy zakładający kompleksową opiekę nad pacjentem i sportowcami, opracowując naszą ofertę, wybraliśmy najwyższej klasy urządzenia współpracujące z jednym oprogramowaniem Biomech Studio scalającym funkcje diagnostyki stóp i testów funkcjonalnych narządu ruchu oraz aktygrafii. Dzięki temu, nasza oferta skierowana jest zarówno do podologów, jak również do lekarzy ortopedów, fizjoterapeutów, centrów rehabilitacji, producentów szeroko rozumianego zaopatrzenia profilaktyki układu ruchu oraz trenerów sportowych. Testy funkcjonalne z zastosowaniem systemu WIWA ® Science dają olbrzymie możliwości w zakresie analizy postępów rehabilitacji, określaniu ryzyka upadków u osób starszych lub dotkniętych schorzeniami neurologicznymi, ilościowej, wielokierunkowej i obiektywnej ocenie wydajności ruchowej sportowców oraz ukierunkowanie na ciągły monitoring postępów. Stanowią doskonałe narzędzie pomocnicze przy opracowywaniu programów rehabilitacji oraz treningów w wielu dyscyplinach sportu, dzięki zaimplementowanym w protokołach oprogramowania testom diagnostycznym.

 

ZESTAWY WIVA® Science Cena netto zł Cena brutto zł VAT
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY WIWA 4 500 5 535 23%
PAKIET WIWA ® MOB 9 000 11 070 23%
PAKIET WIWA ® REHAB 10 000 12 300 23%
PAKIET WIWA ®TEAM 9 000 11 070 23%
PAKIET WIWA ® PHISIO 10 000 12 300 23%

OPIS URZĄDZEŃ I PROTOKOŁÓW

Czujnik WIVA® – stanowi hardware (urządzenie) niezbędny do wykonywania testów funkcjonalnych. Daje możliwość analizy pracy poszczególnych sekwencji mięśniowych, zakresu ruchów stawów oraz monitoringu dynamiki ruchu (chód, bieg, skoki). Uzyskiwane parametry pozwalają na analizę postępów rehabilitacji i treningu, poprzez oprogramowanie (protokoły). Lekki, nie przeszkadzający w treningu, łączy się z komputerem za pomocą BLUETOOTH (łączność bezprzewodowa. DOSTĘPNE ZESTAWY PROTOKOŁÓW (software):

A. PAKIET WIVA® Science „MOB” – ilościowa, kompleksowa i obiektywna analiza wzorca chodu, biegu i przebiegu badania „Wstań i idź”

 • Czujnik sensomotoryczny WIVA® Science
 • Program BIOMECH STUDIO 2015
 • 3 Protokoły: WALK + T.U.G. (Timed Up and Go) + RUNNING
 • Walizka
 • Zestaw opasek mocujących
 • Przewód USB

B. PAKIET WIVA® Science „REHAB” – Ilościowa, kompleksowa i obiektywna analiza zakresu ruchomości stawów, funkcjonalności mięśni oraz kondycji fizycznej

 • Czujnik sensomotoryczny WIVA® Science
 • Program BIOMECH STUDIO 2015
 • 3 Protokoły: JOINT MOBILITY + POWER + JUMP
 • Walizka
 • Zestaw opasek mocujących
 • Przewód USB

C. PAKIET WIVA® Science „TEAM” – Ilościowa, kompleksowa i obiektywna analiza wzorca biegu, funkcjonalności mięśni oraz kondycji fizycznej

 • Czujnik sensomotoryczny WIVA® Science
 • Program BIOMECH STUDIO 2015
 • 3 Protokoły: RUNNING + POWER + JUMP
 • Walizka
 • Zestaw opasek mocujących
 • Przewód USB

D. PAKIET WIVA® Science „PHYSIO” – Ilościowa, kompleksowa i obiektywna analiza wzorca chodu, zakresu ruchomości stawów oraz przebiegu badania „Wstań i idź”

 • Czujnik sensomotoryczny WIVA® Science
 • Program BIOMECH STUDIO 2015
 • 3 Protokoły: WALK + JOINT MOBILITY + T.U.G. (Timed Up and Go)
 • Walizka
 • Zestaw opasek mocujących
 • Przewód USB